Jaktsmedjan

Hur går ett jaktprov till och hur anmäler man sig?

Vad krävs?

För att få gå ett jaktprov krävs att du är  medlem i någon av lokalklubbarna som är anslutna till Svenska Älghundklubben och har en hund som är duktig, generellt en fungerande jakthund presterar ett prisprov, genom att gå ett jaktprov får du  en opartisk bedömning på din hunds förmåga att jaga.


Grundförutsättningar

Hunden skall ha uppnått tolv (12) månaders ålder för att starta på lös- eller ledhundsprov.

Hunden skall ha ställts ut och tilldelats lägst sufficiant (tidigare 3:e pris) i officiell klass för att få starta på jaktprov. Undantag är Särskilt älgspårprov – där hunden kan starta, utan krav på utställningsmerit, dock tidigast från och med den dagen den fyllt nio månader.

Se vidare Bestämmelser för jaktprov


Om din hund uppfyller dessa kriterier har du möjlighet att anmäla till jaktprov. Anmäl till prov här http://www.provdata.se


När du anmält din hund så kommer provledaren utse en domare åt dig. Du får en bekräftelse via e-post när domaren är utsedd. Domaren skall ta kontakt med dej för att bestämma vilken dag provet skall utföras men oftast är det bättre att du ringer domaren. 


Efter att provet är genomfört kommer det kollegiebehandlas av flera domare som kollar så att allt verkar ha blivit rätt och du får ett e-post meddelande med resultatet på provet. Detta publiceras sedan även på www.hittaalghund.se där andra uppfödare kan se och leta efter potentiella hundar som man tror matchar sin tänkta avel.


Lycka till!

Provformer


Jaktproven är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper. Önskvärda egenskaper hos en ställande älghund kan exempelvis vara ett snabbt systematiskt sök, en god förmåga att finna, ställa och ställa om älg och att den har en sund mentalitet. Uppfödare och avelsråd använder resultaten från jaktprov för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghunden blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.


Nedan finns en lista på de provformer som lämpar sig för laikan och med länk till reglementet.

Löshundsprov älg

Löshundsprov vildsin

Björnprov (Björnprov administeras utav plotthundsklubben)

Fågelprov Fågelprov administreras av specialklubben för trädskällande fågelhundar)

Särskilt älgspårprov (se sidan 30-21 i .pdf filen)

Ledhundsprov

Viltspårprov